Fullösa

Forkod
166116
Namn
Fullösa
Indelning
omkring 1545 införlivat Bolum.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Forshem.
Husförhörslängd
1772-
Arkiv
1679 brand.

Administrativ historik

Namn
Fullösa
Geo-id
166116000
Tid
0 - 9999