Funbo

Forkod
38006
Namn
Funbo
Län
Uppsala
Pastorat
-1922 eget, 1923-1961 Lagga, 1962- Danmark.
Husförhörslängd
1713-

Administrativ historik

Namn
Funbo
Geo-id
38006000
Tid
0 - 9999