Furby

Forkod
198000
Namn
Furby
Indelning
1540 uppgått i (Västerås) Badelunda.
Län
Västmanlands