Älvros

Forkod
236103
Namn
Älvros
Indelning
mellan 1566 och 1588 utbruten ur Sveg.
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
Sveg.
Husförhörslängd
(1813), 1871-.
Arkiv
1870-03-08 delvis förstört vid brand, SCB-utdrag av födelsebok 1860-1869 på landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Älvros
Geo-id
236103000
Tid
0 - 9999