Fuxerna

Forkod
156201
Namn
Fuxerna
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1918 Rommele, 1918-05-01- eget.
Husförhörslängd
1781-.

Administrativ historik

Namn
Fuxerna
Geo-id
156201000
Tid
0 - 9999