Gagnef

Forkod
202602
Namn
Gagnef
Indelning
senast 1386 utbruten ur Ål, 1620-talet utbrutet Mockfjärd som kapellag.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1562 Leksand, 1562-1583 Gagnef och Ål, 1583-1600 Gagnef, Ål och Bjursås, 1600-1613 Gagnef och Ål, 1613-1933 eget, 1933-03-01- Gagnef och Mockfjärd.
Husförhörslängd
1750-.
Arkiv
dispensarkiv, allt i Gagnef.

Administrativ historik

Namn
Gagnef
Geo-id
202602000
Tid
0 - 9999