Gällersta

Forkod
188018
Namn
Gällersta
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
Ekeby.
Husförhörslängd
1718-

Administrativ historik

Namn
Gällersta
Geo-id
188018000
Tid
0 - 9999