Älvsåker

Forkod
138403
Namn
Älvsåker
Län
Hallands
Pastorat
Tölö.
Husförhörslängd
1798-

Administrativ historik

Namn
Älvsåker
Geo-id
138403000
Tid
0 - 9999