Gålsjö

Forkod
228310
Namn
Gålsjö
Indelning
1773 bildad som bruksförsamling ur Boteå, 1864-1934 betraktad som kapellförsamling, 1935- betraktat som kbfd men beslut härom saknas.
Län
Västernorrlands
Pastoratskod
100403
Pastorat
Boteå.
Husförhörslängd
1814-.