Galtströms bruksförsamling

Forkod
228100
Namn
Galtströms bruksförsamling
Indelning
1680 utbruten ur Njurunda, 1868 uppgått i Njurunda, därefter kyrkobokföringsområde, 1912-12-31 upplöst.
Län
Västernorrlands
Pastorat
Njurunda.
Husförhörslängd
(1747), 1826-1912.
Arkiv
allt på landsarkivet.