Gamla Uppsala

Forkod
38003
Namn
Gamla Uppsala
Län
Uppsala
Pastorat
-1924 eget, 1924-05-01-1961 Gamla Uppsala och Ärentuna, 1962- eget.
Husförhörslängd
1708-.

Administrativ historik

Namn
Gamla uppsala
Geo-id
38003000
Tid
0 - 9999