Gamleby

Forkod
88311
Namn
Gamleby
Alias
Gamla Västervik
Län
Kalmar
Länkar
Varberg
Övrigt
se även (Gamla Varberg har kallats Gamleby).
Pastorat
-1433 eget, 1433-1560 Gamleby och Västervik, 1560(beslut 1547-02-09)-1961 eget, 1962-1973 Gamleby och Odensvi, 1974- Gamieby, Odensvi och Lofta.
Husförhörslängd
1735-.

Administrativ historik

Namn
Gamleby
Geo-id
88311000
Tid
0 - 9999