Gammalkil

Forkod
58013
Namn
Gammalkil
Indelning
tidigt utbrutet Nykil.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Nykil.
Husförhörslängd
1756-.

Administrativ historik

Namn
Gammalkil
Geo-id
58013000
Tid
0 - 9999