Gammalstorp

Forkod
108302
Namn
Gammalstorp
Län
Blekinge
Pastorat
Gammalstorp och Ysane.
Husförhörslängd
(1683), 1796- (lucka 1812).

Administrativ historik

Namn
Gammalstorp
Geo-id
108302000
Tid
0 - 9999