Gammelgarn

Forkod
98046
Namn
Gammelgarn
Län
Gotlands
Pastorat
Östergarn.
Husförhörslängd
1783,

Administrativ historik

Namn
Gammelgarn
Geo-id
98046000
Tid
0 - 9999