Ganthem

Forkod
98028
Namn
Ganthem
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan Dalhem.
Husförhörslängd
1750,

Administrativ historik

Namn
Ganthem
Geo-id
98028000
Tid
0 - 9999