Gärarp

Forkod
116000
Namn
Gärarp
Indelning
1569 uppgått i Tosterup (och Bollerup).
Län
Kristianstads
Pastorat
Glemminge.