Gårdeby

Forkod
58205
Namn
Gårdeby
Län
Östergötlands
Pastorat
åtminstone -1540 eget, sedan -1587 Skärkind, 1587-1932 eget, 1932-05-01 (beslut 1918-05-16 och 1930-06-27)-1961 Västra Husby, 1962- Östra Ryd.
Husförhörslängd
1694-

Administrativ historik

Namn
Gårdeby
Geo-id
58205000
Tid
0 - 9999