Gårdsby

Forkod
78020
Namn
Gårdsby
Län
Kronobergs
Pastorat
1300-talet Gårdsby och Rottne, 1400-talet Gårdsby, Norra Rottne (Norraby) och Södra Rottne (Söraby), -1559 Gårdsby och Södra Rottne, 1559-09-19-1779 Gårdsby, Norra Rottne och Södra Rottne, 1779-09-21.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Gårdsby
Geo-id
78020000
Tid
0 - 9999