Gärdserum

Forkod
56107
Namn
Gärdserum
Län
Östergötlands
-1970 Kalmar län, 1971- Östergötlands län.
Pastorat
medeltiden Ukna, sedan -1961 eget, 1962-1971 Gärdserum och Ukna, 1972- Gärdserum och Hannäs.
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Gärdserum
Geo-id
56107000
Tid
0 - 9999