Gårdveda

Forkod
86000
Namn
Gårdveda
Alias
Gottfridsdal
Indelning
1800 uppgått i Målilla med Gårdveda.
Län
Kalmar
Husförhörslängd
1788-1894.