Garn

Forkod
11500
Namn
Garn
Indelning
1838 uppgått i Össeby-Garn.
Län
Stockholms
Övrigt
Össeby-Garns kyrka är Garns gamla.
Pastorat
till 1500-talet Garn och Össeby, sedan Össeby.
Husförhörslängd
1749-1840.