Garpenberg

Forkod
208302
Namn
Garpenberg
Indelning
senast 1579 (möjligen 1400-talet) utbruten ur Hedemora som kapellförsamling, 1607-10-28 avsevärt utvidgad.
Län
Dalarnas
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1678-.

Administrativ historik

Namn
Garpenberg
Geo-id
208302000
Tid
0 - 9999