Arvika östra

Forkod
178401
Namn
Arvika östra
Indelning
1906-05-01 utbruten ur Arvika (västra).
Län
Värmlands
Pastorat
1906-0501-1909 Arvika landsförsamling (Arvika västra), 1909-05-01- eget. 1906-0501-1909 Arvika landsförsamling (Arvika västra), 1909-05-01- eget. Arkiv:: 1827 vissa böcker separat för köpingen. Pastor

Administrativ historik

Namn
Arvika östra
Geo-id
178401000
Tid
1906 - 9999
pre
Arvika 178402001
0 - 1905