Åmål

Forkod
158501
Namn
Åmål
Alias
Åmåls stadsförsamling
Indelning
1643-04-01 utbruten ur Åmåls landsförsamling, 1963-01-01 införlivat Åmåls landsförsamling.
Län
Älvsborgs
Övrigt
födelser vid Åmåls sjukstuga 1931-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet; oklart hur födelser vid Hanna Paulssons förlossningshem 1925-1928 är införda (journaler ej bevarade).
Pastorat
1643-1655 Edsleskog, 1655-1962 Åmåls stadsförsamling och Åmåls landsförsamling, 1963-1973 eget, 1974- Åmål och Mo.
Husförhörslängd
(1764), 1799-.

Administrativ historik

Namn
Åmål
Geo-id
158501001
Tid
0 - 1642
succ
Åmåls stads 158501002
1643 - 1962
succ
Åmåls lands 158501003
1643 - 1962
Namn
Åmåls stads
Geo-id
158501002
Tid
1643 - 1962
pre
Åmål 158501001
0 - 1642
succ
Åmål 158501000
1963 - 9999
Namn
Åmåls lands
Geo-id
158501003
Tid
1643 - 1962
pre
Åmål 158501001
0 - 1642
succ
Åmål 158501000
1963 - 9999
Namn
Åmål
Geo-id
158501000
Tid
1963 - 9999
pre
Åmåls stads 158501002
1643 - 1962
pre
Åmåls lands 158501003
1643 - 1962