Glostorp

Forkod
128012
Namn
Glostorp
Indelning
tidigt införlivat Bastorp, 1983-01-01 uppgått i Oxie.
Län
Skåne
Pastorat
förr eget, omkring 1560-1924 Västra Kärrstorp, 1924-05-01-1982-12-31 Bunkeflo.
Husförhörslängd
1811-1982.

Administrativ historik

Namn
Glostorp
Geo-id
128014002
Tid
0 - 1982
succ
Oxie 128014000
1983 - 9999