Oxie

Forkod
128014
Namn
Oxie
Indelning
1983-01-01 införlivat Glostorp och Lockarp.
Län
Skåne
Pastorat
förr eget, omkring 1590-1924 Bjärshög, 1924-05-01-1961 Södra Sallerup, 1962-1977 Bunkeflo, 1977-0310- 1982 Oxie, Bunkeflo, Glostorp och Lockarp, 1983- eget.
Husförhörslängd
1809

Administrativ historik

Namn
Oxie
Geo-id
128014001
Tid
0 - 1982
succ
Oxie 128014000
1983 - 9999
Namn
Glostorp
Geo-id
128014002
Tid
0 - 1982
succ
Oxie 128014000
1983 - 9999
Namn
Lockarp
Geo-id
128014003
Tid
0 - 1982
succ
Oxie 128014000
1983 - 9999
Namn
Oxie
Geo-id
128014000
Tid
1983 - 9999
pre
Oxie 128014001
0 - 1982
pre
Glostorp 128014002
0 - 1982
pre
Lockarp 128014003
0 - 1982