Göteborgs Masthugg

Forkod
148012
Namn
Göteborgs Masthugg
Alias
Masthugg
Indelning
1883-05-01 utbruten ur Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, 1908-01-01 utbrutet Göteborgs Oskar Fredrik.
Län
Västra Götalands
Övrigt
heter inte Masthugget.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1883-.
Arkiv
böcker före 1908 i Göteborgs Oskar Fredrik.

Administrativ historik

Namn
Göteborgs masthugg
Geo-id
148012001
Tid
1823 - 1907
Namn
Göteborgs masthugg
Geo-id
148012000
Tid
1908 - 9999