Grängesberg

Forkod
208502
Namn
Grängesberg
Indelning
tidigare del av Grängesberg-Hörkens kapellag, 1904-0729 utbruten ur Grangärde som kapellförsamling.
Län
Dalarnas
1950-01-01 överfört område från Ljusnarsberg i Örebro län till Grängesberg i Kopparbergs län.
Övrigt
födelser vid Grängesbergs sjukstuga 1932-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
Grangärde.

Administrativ historik

Namn
Grängesberg
Geo-id
208502000
Tid
1904 - 9999
pre
Grangärde 208503002
1652 - 1903