Grangärde

Forkod
208503
Namn
Grangärde
Alias
Gränge
Indelning
1300-talet bildad, 1652 utbrutet Ludvika, 1892 avskilt del till Grängesberg-Hörkens kapellag, 1904-07-29 utbrutet Grängesberg.
Län
Dalarnas
1938-01-01 överfört smärre områden från Grangärde i Kopparbergs län till Ljusnarsberg i Örebro län.
Pastorat
-1652 eget, 1652-1863 Grangärde och Ludvika, 186305-01(beslut 1853-06-20 och 1869-10-15)-1904 eget, 1904- Grangärde och Grängesberg.
Husförhörslängd
1685-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Grangärde.

Administrativ historik

Namn
Grangärde
Geo-id
208503001
Tid
0 - 1651
succ
Grangärde 208503002
1652 - 1903
succ
Ludvika 208501000
1652 - 9999
Namn
Grangärde
Geo-id
208503002
Tid
1652 - 1903
pre
Grangärde 208503001
0 - 1651
succ
Grangärde 208503000
1904 - 9999
succ
Grängesberg 208502000
1904 - 9999
Namn
Grangärde
Geo-id
208503000
Tid
1904 - 9999
pre
Grangärde 208503002
1652 - 1903