Granhult

Forkod
76000
Namn
Granhult
Indelning
1837 (beslut 1829-11-21) uppgått i Nottebäck (med Granhult).
Län
Kronobergs
Pastorat
Nottebäck.
Husförhörslängd
1778-1850.

Administrativ historik

Namn
Granhult
Geo-id
76004002
Tid
0 - 1836
succ
Nottebäck 76004000
1837 - 9999