Nottebäck

Forkod
76004
Namn
Nottebäck
Alias
Nottebäck med Granhult
Indelning
1837 (beslut 1829-11-21) införlivat Granhult.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1837 Nottebäck och Granhult, 1837- (beslut 1829-11-21) eget.
Husförhörslängd
(1738), 1778-

Administrativ historik

Namn
Nottebäck
Geo-id
76004001
Tid
0 - 1836
succ
Nottebäck 76004000
1837 - 9999
Namn
Granhult
Geo-id
76004002
Tid
0 - 1836
succ
Nottebäck 76004000
1837 - 9999
Namn
Nottebäck
Geo-id
76004000
Tid
1837 - 9999
pre
Nottebäck 76004001
0 - 1836
pre
Granhult 76004002
0 - 1836