Graninge

Forkod
228303
Namn
Graninge
Indelning
1673 utbruten ur Långsele som bruksförsamling, 1873 (beslut 1867-11-29) annexförsamling.
Län
Västernorrlands
-1887 huvuddelen i Västernorrlands län, del (Häbbersjön och Malmsjön) i Jämtlands län, 1888 överfört Häbbersjön och Malmsjön till Västernorrlands län, 1888helt i samma län.
Pastorat
1673-1873 Sollefteå, 1873(beslut 186711-29)-1929 Långsele, 1929-05-01-1961 eget, 1962- Långsele.
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Graninge
Geo-id
228303000
Tid
1673 - 9999
pre
Långsele 228304001
0 - 1672