Långsele

Forkod
228304
Namn
Långsele
Indelning
1673 utbrutet Graninge.
Län
Västernorrlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1873 Sollefteå, 1873(beslut 1867-11-29)-1929 Långsele och Graninge, 1929-05-01-1961 eget, 1962- Långsele och Graninge.
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Långsele
Geo-id
228304001
Tid
0 - 1672
succ
Graninge 228303000
1673 - 9999
succ
Långsele 228304000
1673 - 9999
Namn
Långsele
Geo-id
228304000
Tid
1673 - 9999
pre
Långsele 228304001
0 - 1672