Gränna

Forkod
68007
Namn
Gränna
Alias
Gränna stadsförsamling
Indelning
1652 utbruten ur Gränna (landsförsamling), 1963-01-01 införlivat Gränna landsförsamling.
Län
Jönköpings
Övrigt
Gränna före 1652, se Gränna landsförsamling; 1919-01-01 överfört den gemensamma kyrkplatsen från landsförsamlingen till stadsförsamlingen.
Pastorat
-1961 Gränna stadsförsamling och Gränna landsförsamling, 1962 Gränna stadsförsamling, Gränna landsförsamling och Visingsö, 1963- Gränna och Visingsö.
Husförhörslängd
(1688), 1717-.

Administrativ historik

Namn
Gränna
Geo-id
68007001
Tid
0 - 1651
succ
Gränna stads 68007002
1652 - 1962
succ
Gränna lands 68007003
1652 - 1962
Namn
Gränna stads
Geo-id
68007002
Tid
1652 - 1962
pre
Gränna 68007001
0 - 1651
succ
Gränna 68007000
1963 - 9999
Namn
Gränna lands
Geo-id
68007003
Tid
1652 - 1962
pre
Gränna 68007001
0 - 1651
succ
Gränna 68007000
1963 - 9999
Namn
Gränna
Geo-id
68007000
Tid
1963 - 9999
pre
Gränna stads 68007002
1652 - 1962
pre
Gränna lands 68007003
1652 - 1962