Gräsö

Forkod
38208
Namn
Gräsö
Indelning
senast 1641 utbruten ur Börstil som kapellförsamling, senare annexförsamling.
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län 1971- Uppsala län.
Pastorat
-1845 Börstil, 1846- Öregrund.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Gräsö
Geo-id
38208000
Tid
1641 - 9999
pre
Börstil 38204003
0 - 1640