Börstil

Forkod
38204
Namn
Börstil
Indelning
1368-03-25 utbrutet Östhammar, 1491-03-18 utbrutet Öregrund, senast 1641 utbrutet Gräsö.
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
-1368 eget, 1368- Börstil och Östhammar, senast 1641-1845 Börstil, Östhammar och Gräsö, 1846-1961 Börstil och Östhammar, 1962-1971 Börstil, Östhammar och Harg, 1972- Östhammar.
Husförhörslängd
1764-.

Administrativ historik

Namn
Börstil
Geo-id
38204003
Tid
0 - 1640
succ
Börstil 38204000
1641 - 9999
succ
Gräsö 38208000
1641 - 9999
Namn
Börstil
Geo-id
38204000
Tid
1641 - 9999
pre
Börstil 38204003
0 - 1640