Grovare

Forkod
158400
Namn
Grovare
Indelning
1989-01-01 uppgått i Fänneslunda.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Södra Ving.
Husförhörslängd
1769-1988.

Administrativ historik

Namn
Grovare
Geo-id
158408002
Tid
0 - 1988
succ
Fänneslunda 158408000
1989 - 9999