Fänneslunda

Forkod
158408
Namn
Fänneslunda
Indelning
1989-01-01 införlivat Grovare.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Södra Ving.
Husförhörslängd
1769,

Administrativ historik

Namn
Fänneslunda
Geo-id
158408001
Tid
0 - 1988
succ
Fänneslunda 158408000
1989 - 9999
Namn
Grovare
Geo-id
158408002
Tid
0 - 1988
succ
Fänneslunda 158408000
1989 - 9999
Namn
Fänneslunda
Geo-id
158408000
Tid
1989 - 9999
pre
Fänneslunda 158408001
0 - 1988
pre
Grovare 158408002
0 - 1988