Grythyttan

Forkod
186302
Namn
Grythyttan
Indelning
1633 utbruten ur Noraskoga (Nora bergsförsamling) samt Färnebo och Karlskoga, 1644 utbrutet Hällefors.
Län
Örebro
Pastorat
1644-1801 Grythyttan och Hällefors, 1802- eget.
Husförhörslängd
1698-.

Administrativ historik

Namn
Grythyttan
Geo-id
186302001
Tid
1633 - 1643
pre
Nora bergs 188404001
0 - 1632
succ
Hällefors 186301000
1644 - 9999
succ
Grythyttan 186302000
1644 - 9999
Namn
Grythyttan
Geo-id
186302000
Tid
1644 - 9999
pre
Grythyttan 186302001
1633 - 1643