Guldsmedshyttan

Forkod
188503
Namn
Guldsmedshyttan
Indelning
1896 utbruten som kapellförsamling ur Lindesbergs landsförsamling.
Län
Örebro
Pastorat
1896-1917 Lindesberg, 1917-05-01 - eget.
Husförhörslängd
1892-.

Administrativ historik

Namn
Guldsmedshyttan
Geo-id
188503000
Tid
1896 - 9999
pre
Lindesbergs lands 188502004
1643 - 1895