Lindesberg

Forkod
188502
Namn
Lindesberg
Indelning
1643 utbruten ur Linde, 1967-01-01 införlivat Linde.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
födelser vid Lindesbergs sjukstuga 1935-1946 av barn från andra församlingar införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
1643-1896 Lindesbergs stadsförsamling och Lindesbergs landsförsamling, 1896-1917 Lindesbergs stadsförsamling, Lindesbergs landsförsamling och Guldsmedshyttan, 1917-05-01-1966 Lindesberg och Linde, 196
Husförhörslängd
1688-.

Administrativ historik

Namn
Lindesberg (t-län)
Geo-id
188502002
Tid
0 - 1623
succ
Lindesberg (t-län) 188502003
1624 - 1642
succ
Ljusnarsberg 186471000
1624 - 9999
Namn
Lindesberg (t-län)
Geo-id
188502003
Tid
1624 - 1642
Namn
Lindesbergs lands
Geo-id
188502004
Tid
1643 - 1895
pre
Lindesberg (t-län) 188502003
1624 - 1642
succ
Lindesbergs lands 188502005
1896 - 1966
succ
Guldsmedshyttan 188503000
1896 - 9999
Namn
Lindesbergs stads
Geo-id
188502006
Tid
1643 - 1966
Namn
Lindesbergs lands
Geo-id
188502005
Tid
1896 - 1966
Namn
Lindesberg (t-län)
Geo-id
188502000
Tid
1967 - 9999