Gullabo

Forkod
83401
Namn
Gullabo
Alias
Glosboda
Indelning
medeltiden uppgått i Torsås, 1871 åter utbruten ur Torsås.
Län
Kalmar
Övrigt
-1871 Torsås kapell.
Pastorat
-1921 Torsås, 1921-05-01-1972 eget, 1973- Torsås.
Husförhörslängd
1871-.

Administrativ historik

Namn
Gullabo
Geo-id
83401000
Tid
1871 - 9999
pre
Torsås 83402001
0 - 1870