Torsås

Forkod
83402
Namn
Torsås
Indelning
omkring 1350 införlivat Gullabo, sedan åter utbrutet under namnet Torsås kapell (se Gullabo).
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Torsås förlossningshem 1945-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1921 Torsås och Gullabo, 1921-05-01-1972 eget, 1973 Torsås och Gullabo.
Husförhörslängd
(1752), 1772-

Administrativ historik

Namn
Torsås
Geo-id
83402001
Tid
0 - 1870
succ
Gullabo 83401000
1871 - 9999
succ
Torsås 83402000
1871 - 9999
Namn
Torsås
Geo-id
83402000
Tid
1871 - 9999
pre
Torsås 83402001
0 - 1870