Gunnared

Forkod
148034
Namn
Gunnared
Indelning
1971-01-01 utbruten ur Angered.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Gunnared
Geo-id
148034000
Tid
1971 - 9999
pre
Angered 148026001
0 - 1970