Angered

Forkod
148026
Namn
Angered
Alias
Ångaröd
Indelning
1971-01-01 utbrutet Gunnared.
Län
Västra Götalands
1930-01-01 överfört område från Angered i Älvsborgs län till Göteborgs Gamlestad (se ) i Göteborgs och Bohus län, -1966 Älvsborgs län, 1967Göteborgs och Bohus län.
Länkar
Nylöse
Pastorat
-1600-talet (Stora) Lundby, -1693 Angered och Bergum, 1693-1865 (Stora) Lundby, 1865-10-27(beslut 1856-06-27)-1961 Angered och Bergum, 1962-1966 eget, 1967- Angered och Bergum.
Husförhörslängd
1821-.

Administrativ historik

Namn
Angered
Geo-id
148026001
Tid
0 - 1970
succ
Angered 148026000
1971 - 9999
succ
Gunnared 148034000
1971 - 9999
Namn
Angered
Geo-id
148026000
Tid
1971 - 9999
pre
Angered 148026001
0 - 1970