Gunnarsbyn

Forkod
258202
Namn
Gunnarsbyn
Indelning
1962 utbruten ur Råneå, motsvarande Råneå övre kbfd.
Län
Norrbottens
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1927-.

Administrativ historik

Namn
Gunnarsbyn
Geo-id
258202000
Tid
1962 - 9999
pre
Råneå 258004001
1642 - 1961