Råneå

Forkod
258004
Namn
Råneå
Indelning
1642-03-25 utbruten ur (Neder)Luleå som kapellförsamling, 1927-01-01 indelad i två kbfd: Råneå nedre kbfd och Råneå övre kbfd, 1962-01-01 utbrutet Gunnarsbyn, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Pastorat
-1655 Luleå (Nederluleå), 1655- eget. Husförhörs- längd: 1693- (luckor 1720-1729, 1741-1744, 1767-1769, 1799 och 1815).
Arkiv
anteckningarna 1847-1889 är delvis ofullständiga, delvis felaktiga.

Administrativ historik

Namn
Råneå
Geo-id
258004001
Tid
1642 - 1961
pre
Luleå 258003002
1607 - 1641
succ
Gunnarsbyn 258202000
1962 - 9999
succ
Råneå 258004000
1962 - 9999
Namn
Råneå
Geo-id
258004000
Tid
1962 - 9999
pre
Råneå 258004001
1642 - 1961