Gunnilbo

Forkod
190403
Namn
Gunnilbo
Indelning
omkring 1580 utbruten ur Odensvi.
Län
Västmanlands
Pastorat
-1638 Odensvi, 1638-0227-1961 eget, 1962- Hed.
Husförhörslängd
1688-.

Administrativ historik

Namn
Gunnilbo
Geo-id
190403000
Tid
1638 - 9999