Odensvi

Forkod
198305
Namn
Odensvi
Indelning
1638-02-27 utbrutet Gunnilbo.
Län
Västmanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Munktorp.
Husförhörslängd
1700-.

Administrativ historik

Namn
Odensvi (u-län)
Geo-id
198305001
Tid
0 - 1637
succ
Gunnilbo 190403000
1638 - 9999
succ
Odensvi (u-län) 198305000
1638 - 9999
Namn
Odensvi (u-län)
Geo-id
198305000
Tid
1638 - 9999